fredag 8 februari 2008

Projektvecka 1

Första veckan träffades gruppen och började spåna på idéer till kandidatarbetet. Attitydsregler sattes upp och protokoll skrevs vilka kan finnas här:

Inga kommentarer: