fredag 29 februari 2008

Klassdiagram

 

Här är ett utkast på vårat klassdiagram som gruppen kom överens om på gruppmötet 29/2 - 2008. Gruppen är eniga om att ha en kommunikationsklass mellan de två områdena "spel" och "program".

fredag 8 februari 2008

Tidsrapportering

Nedan följer tidsrapportering för de olika medlemmarna i gruppen datx05.

Projektvecka 3

Den här veckan fyllde Peter och Anne-Marie år den 6 februari :) Grattis!

Projektvecka 2

Projektvecka 1

Första veckan träffades gruppen och började spåna på idéer till kandidatarbetet. Attitydsregler sattes upp och protokoll skrevs vilka kan finnas här: